Leverandør af dele til møbel, teknik, produktion og industri

Omtanke for miljøet

martin høft a/s Rolgros er en produktionsvirksomhed med omtanke for miljøet. I 2003 købte firmaet en havvindmølle,
som i dag leverer al energi til produktionen, intern transport og rumopvarmningen i martin høft a/s Rolgros.

Rummelighed og miljø hos martin høft a/s Rolgros

 miljoe1.png
For martin høft a/s Rolgros er det naturligt at interessere sig for miljø og værdier.

Som et minimum følger vi den danske lov-givning, for vi vil gerne gøre mere end det. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til alle, og vi arbejder aktivt med begrebet psykisk arbejdsmiljø.

Derfor gennemfører vi forbedringer, der ligger ud over de regler, der findes omkring miljø og arbejdsmiljø og vurderer løbende firmaets kort- og langsigtede miljøaspekter. 

Politik for miljø og arbejdsmiljø

miljoe2.png

 
Vi vil være et firma, der ligger højt på listen i forhold til miljø og arbejdsmiljø. Derfor er vores politik for miljø og arbejdsmiljø at:

  • Mindske påvirkningen af miljøet overalt i virksomheden 
  • Som minimum at overholde den danske lovgivning omkring miljø og arbejdsmiljø
  • Opretholde effektiv affaldssortering med henblik på genanvendelse
  • Udnytte rå- og hjælpematerialer bedst muligt
  • Tilrette nyindkøb og ændringer i arbejds- og produktionsprocesser med hensyn til miljø og arbejdsmiljø
  • Motivere vore leverandører og kunder til at være miljøbevidste.
  • Fortsat at være selvforsynende med miljørigtig energi.