Indlæser...

Klima og miljø

Martin Høft A/S Rolgros (MH) beskæftiger sig med produktion og salg af sprøjtestøbte standardartikler i plast, som bliver solgt til et stort antal kunder fordelt over hele Europa.

Vi finder det derfor naturligt, som en integreret del af vores hverdag, også at interessere os for det miljø vi befinder os i til dagligt og ikke mindst, hvordan det påvirker vores omgivelser og medarbejdere.

Det er ikke nogen ny tankegang for de interne forhold i vores firma, men som udviklingen former sig, finder vi det væsentligt også at delagtiggøre vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder samt øvrige interessenter, i vores miljø og arbejdsmiljøpolitik.

Vi er en energitung produktionsvirksomhed, derfor har vi gennem årene lavet forskellige investeringer i grøn energi. Fra 2003-2019 ejede vi andel i vindmøllepark ved Samsø og siden 2021 har vi være hovedaktionær i solcelleparken ”Sol over Brenderup”.  Vi har ligeledes i juli 2023 sat solceller på vores produktion og lagertage i drift. MH var blandt de 100 første i DK til at gennemføre forløb: Klimaklar produktionsvirksomhed under DI. Vi er ikke certificeret, men tilbage i 2016 var vi ISO 14001/OHSAS 18001 certificeret og de standarder forholder vi os efter også i dag.

Vi har fået bekræftet af vores underleverandører, at der ikke indgår russisk stål i vores metal dele.

Rundt om vores virksomhed er der beplantet med frugttræer og anden bevoksning. Bevoksning står i flis fra de nåletræer, der tidligere stod i området.

Vi arbejder kontinuerligt med at:

-minimere påvirkning af miljøet overalt på virksomheden.
-overholde dansk miljø og arbejdsmiljø lovgivning som minimum.
-udnytte hjælpe- og råmaterialer bedst muligt, herunder påvirke miljøet mindst muligt ved anvendelse og bortskaffelse.
-opretholde en effektiv affaldssortering med henblik på genanvendelse.
-tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø påvirkninger ved nyindkøb og ændringer af arbejds- eller produktions processer.
-fremme forståelsen og ansvarsbevidstheden hos vores medarbejdere for miljøet, ved bl.a. at inddrage alle ansatte i den daglige proces omkring forebyggelse af miljømæssige hændelser, ulykker og uheld.
-sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne, forbedre og udvide begreberne ”en rummelig arbejdsplads og et rummeligt arbejdsmiljø”. Inkluderet det psykiske arbejdsmiljø.
-motivere vores leverandører og kunder til at være miljøbevidste.
-foretage en løbende evaluering og revision af vores produkter og produktion, for at følge den miljømæssige udvikling løbende og i den forbindelse udmønte vores miljø og arbejdsmiljøpolitik i konkrete målsætninger, der skaber løbende forbedringer.

Skriv til os

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30