Salgs - og Leveringsbetingelser

Indlæser...

I. Leveringsbetingelser

Retsforholdet mellem køber og Martin Høft A/S ROLGROS (MHR) bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående tilføjelser.

2. Tilbud og priser

Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 28 dage efter tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Alle priser opgives ekskl. moms og andre afgifter. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og andre omkostninger.

3a. Levering

Levering sker, medmindre andet er aftalt, ap werk Hasselager. Dette gælder også del-leveringer. Specielt fremstillede varer, herunder farvevarianter, må over/underleveres med 10%.

3b. Ordrer under det til enhver tid gældende minimumskøb tillægges det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr (fra april 2021).

Til alle eksport sendinger med et beløb under dkk 1.000,- pålægges håndterings gebyr på dkk 150,-

Til alle offentlige, ved køb under dkk 1.000, - pålægges håndterings gebyr på dkk 150,-
Til alle offentlige, ved køb   over dkk 1.000, - pålægges håndterings gebyr på dkk 0,-

Til alle IKKE offentlige kunder, som skal have elektronisk indlæst fakturaer (EAN):

                    ved køb under kr. 1.000, - pålægges håndterings gebyr på dkk 150,-

                    ved køb   over kr. 1.000, - pålægges håndterings gebyr på dkk 0,-


Til alle kunder uden EAN (elektronisk indlæsning af fakturaer):

                    ved køb under kr. 300, - pålægges håndterings gebyr på dkk 75,-

 

Salg til private ved afhentning og kontantbetaling (eller mobilePay) tillægges

100 kr i ekspeditionsgebyr

3c. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og skal da sendes franko.

Ved returneringen beregnes et returgebyr på 20%, dog minimum DKK. 150, .

4a. Mangler og ansvar

Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over Øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Vort ansvar er begrænset til ny levering med reklarnationsfri varer eller maximeret til fakturabeløbet efter vort valg.

4b. Force majeure

Følgende udvidede force majeure fritager MHR for forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder, som MHR ikke forudså eller burde have forudset.

4c. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

5. Sikkerheds politik af persondata hos Martin Høft AS Rolgros.

Kunder & Leverandører:
Dine personlige oplysninger som fornavn, efternavn, e-mail adresse og telefon nr. og eventuelt bank konto oplysninger bliver gemt hos os i vores ERP system i forbindelse med at vi køber varer hos dig eller at vi sælger varer til dig.
Vi noterer CVR nr. (men vi ønsker ikke at vide dit cpr nr. eller andre personlige informationer og det noteres derfor ikke i vores ERP system). Vi gemmer de ovennævnte oplysninger med dit navn etc., men sletter hvis du ønsker det.
Du skal kontakte os for at få dem slettet.
Send e-mail hvis dine oplysninger skal slettes til: martin-hoeft@martin-hoeft.com.


Uopfordret ansøgninger:
Vi gemmer IKKE uopfordret ansøgninger. Vi svarer dig hvis/når du søger hos os, hvis vi eventuelt har ledige stillinger, eller sender afslag. Og derefter slettes din ansøgning inkl. dine eventuelle bilag.

Disse ovenstående retningslinjer er åben og tilgængelige i vores forretningsbetingelser og på vores hjemmeside:
www.martin-hoeft.com og dermed anser vi det som godkendt af dig at vi har de ovennævnte oplysninger på dig i vores ERP system og at du er bekendt med vores sikkerhedspolitik.

Hasselager Maj 2018.

6. Generelt

Alle mål, farveangivelser, belastningsopgivelser m.m. kan ændres uden forudgående varsel. Belastningsopgivelser er udelukkende vejledende korttidsværdier ved statisk belastning. Vi opfordrer til, at konstruktionerne i hvert tilfælde afprøves. MHR kan efter aftale levere prøver mod betaling.

Skriv til os

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30