Leverandør af dele til møbel, teknik, produktion og industri

Salgs - og Leveringsbetingelser

I. Leveringsbetingelser
Retsforholdet mellem køber og Martin Høft A/S ROLGROS (MHR) bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående tilføjelser.

2. Tilbud og priser
Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 28 dage efter tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Alle priser opgives ekskl. moms og andre afgifter. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og andre omkostninger.

3a. Levering
Levering sker, medmindre andet er aftalt, frit på bil Hasselager. Dette gælder også del-leveringer. Specielt fremstillede varer, herunder farvevarianter, må over/underleveres med 10%.

3b. Ordrer under det til enhver tid gældende minimumskøb tillægges det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr.

Fra 1/04-2005: Alle eksport sendinger med totalbeløb under DKK 1000,- pålægges håndterings gebyr på DKK 100,- .
Fra 1/11-2014: Tillægges ordrer under DKK. 300, således DKK. 75, i ekspeditionsgebyr.
Fra 1/01-2016: Ind scannings gebyr: DKK, 75,-.

3c. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og skal da sendes franko. Ved returneringen beregnes et returgebyr på 20%, dog minimum DKK. 150, .

4a. Mangler og ansvar
Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over Øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Vort ansvar er begrænset til ny levering med reklarnationsfri varer eller maximeret til fakturabeløbet efter vort valg.

4b. Force majeure
Følgende udvidede force majeure fritager MHR for forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder, som MHR ikke forudså eller burde have forudset.

4c. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

5. Generelt
Alle mål, farveangivelser, belastningsopgivelser m.m. kan ændres uden forudgående varsel. Belastningsopgivelser er udelukkende vejledende korttidsværdier ved statisk belastning. Vi opfordrer til, at konstruktionerne i hvert tilfælde afprøves. MHR kan efter aftale levere prøver mod betaling.

Plast emner med FILT
Vi har flere standard emner med varmesvejset filt.
Filt kan varmesvejses på rørben, dupper og stilleskruer.
Vi kan tilbyde filt i forskellige farver og hårdheder.
Filten reducerer pres mod gulvet og reducerer skader på trægulve.
Kontakt os venligst for yderligere information.