Leverandør af dele til møbel, teknik, produktion og industri

Rørben med plastskrue, dessin VJ

Rørben og stilleskrue bliver leveret som en samlet enhed.
Axial statiskbelastning med skrue drejet 10mm fri af rørben.