Leverandør af dele til møbel, teknik, produktion og industri

Vibrationssvejsning

Vibrationssvejsning af filt på rørben og stilleskruer. Dette giver endnu en mulighed for at anvende vores
standard plastemner, hvorpå der svejses filt.

Sammenhængende produktion

vibrationssvejsning1.png

Vi kan nu tilbyde vores standard emner med filt. Filten vibrationssvejses på emnet.

Kvalitet og Miljø

vibrationssvejsning2.png

Filten findes i forskellige farver og hårdhed. Mindsker modstand mod gulv.

Filten reducerer lydgener.
Se f.eks  stilleskrue med filt og rørben med filt